Tabell

Detaljomsetning. 3-måneders volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100
3-måneders gjennomsnitt3-måneders endring i prosent
September 2020 - November 2020Mars 2020 - Mai 2020 / Desember 2019 - Februar 2020Juni 2020 - August 2020 / Mars 2020 - Mai 2020September 2020 - November 2020 / Juni 2020 - August 2020
1For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner1114,24,68,0-1,0
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg118,111,94,1-2,2
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.113,52,76,90,4
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner95,3-12,815,1-1,5
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr84,9-4,56,8-10,2
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer110,511,71,40,4
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.113,511,019,4-9,1
47.7 Annen butikkhandel104,2-18,627,30,1
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted197,530,2-5,79,9
 
47_ub Detaljhandel, unntatt motorvogner og bensinstasjoner116,46,47,3-0,9