Tabell

Detaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100
November 2020Månedsendring i prosent
September 2020 / August 2020Oktober 2020 / September 2020November 2020 / Oktober 2020
1For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner1116,90,41,22,9
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg119,0-1,71,90,2
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.121,3-3,24,28,4
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner94,8-0,2-2,90,6
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr96,0-10,5-0,321,2
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer116,63,9-0,48,7
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.118,25,0-1,47,2
47.7 Annen butikkhandel102,82,20,9-2,5
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted218,90,59,312,2
 
47_ub Detaljhandel, unntatt motorvogner og bensinstasjoner119,40,41,73,1