Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal12
I altProsent
November 2020November 2019 - November 2020
1Volum på selt bilbensin og autodiesel er medrekna biodrivstoff
2Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
3Omfattar flybensin og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt548-16,2
Bilbensin67-11,8
Autodiesel232-4,1
Anleggsdiesel84-9,7
Jetparafin29-66,7
Marine gassoljer94-6,9
Fyringsparafin0.
Lett fyringsolje4-42,9
Tungdestillat og tungolje3-81,3
Andre petroleumsprodukt3359,4