Tabell

Omsetningsindeks. Næringslivstjenester. 2015=100. Foreløpige tall12
Sesongjustert, prosentUjustert, prosentVerdiindeks, ujusterte tall
2. kvartal 2020 - 3. kvartal 20203. kvartal 2019 - 3. kvartal 20203. kvartal 2020
1Fra og med 1.kvartal 2019 publiseres ikke data for næring 68 Omsetning og drift av fast eiendom og næring 72 Forskning og utviklingsarbeid.
2Metoden som brukes til å fremskrive termintall er endret per 2020K2 for å ta hensyn til ekstreme verdier som følge av koronakrisen.
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting5,95,5108,6
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning-0,52,2107,7
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse-9,1-16,398,5
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser5,5-10,894,3
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet7,6-1,9120,4
75 Veterinærtjenester2,48,3147,6
77 Utleie- og leasingvirksomhet-3,4-9,9102,5
78 Arbeidskrafttjenester-3,8-25,9100,9
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester-37,7-83,121,8
80 Vakttjeneste og etterforskning0,4-10,2107,2
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift2,6-2,1118,7
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting13,4-2,7101,5