Tabell

Arbeidsløyse og sysselsetting for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal
Endring
August 20201Mai 2020 - August 2020
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar150 00019 000
I prosent av arbeidsstyrken5,30,7
 
Sysselsette personar2 692 000-1 000
I prosent av befolkninga66,7-0,1