Tabell

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
September 2020September 2019Endring i prosent
September 2019 - September 2020
1Volum på selt bilbensin og autodiesel er medrekna biodrivstoff
2Prisane er gjennomsnittlege utsalsprisar innhenta til konsumprisindeksen. Prisane inkl. skattar og avgifter
3Bensin blyfri 95 oktan
4Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt599714-16,1
Bilbensin38385-2,4
Autodiesel42492470,8
 
Autodiesel, pris13,1514,79-11,1
Bilbensin, pris14,3815,61-7,9