Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal12
I altProsent
September 2020September 2019 - September 2020
1Volum på selt bilbensin og autodiesel er medrekna biodrivstoff
2Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
3Omfattar flybensin og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt599-16,1
Bilbensin83-2,4
Autodiesel2490,8
Anleggsdiesel81-2,4
Jetparafin34-65,3
Marine gassoljer98-7,5
Fyringsparafin0.
Lett fyringsolje4-55,6
Tungdestillat og tungolje5-70,6
Andre petroleumsprodukt346-32,4