Tabell

Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivåtall og endringstall i 1 000, i prosent og i prosentpoeng
 August 20201Endring februar-august2Endring februar-juli3
1Sesongjustert rene månedstall.
2Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for august.
3Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for juli.
4Endringstallene for arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken er målt i prosentpoeng.
5Nav-tallene er inkludert permitterte.
Sysselsatte i alt2 695-52-66
Sysselsatte til stede på jobb i referanseuka2 3406910
Utførte ukeverk (à 37,5 timer)2 07934-13
Arbeidsledige1413457
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken45,01,22,0
Registrerte ledige (Nav)51216075
Registrerte ledige (Nav) + ordinære tiltaksdeltakere51366278