Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser1
2010201120122013201420152016201720182019Prognoser
2020202120222023
1Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår.
2Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
3KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
4Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, rammelån med pant i bolig.
5Positivt fortegn innebærer depresiering.
6Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.
7Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Realøkonomi
Konsum i husholdninger mv3,82,43,52,82,12,71,12,21,91,5-7,27,94,73,5
Konsum i offentlig forvaltning2,21,11,51,02,72,42,31,91,41,71,52,12,01,6
Bruttoinvestering i fast realkapital-6,47,57,56,3-0,3-4,03,92,62,86,1-5,7-1,51,82,9
Utvinning og rørtransport-8,011,414,619,0-1,8-12,2-16,0-5,41,912,8-3,1-10,11,17,3
Bruttoinvestering Fastlands-Norge-6,45,07,42,90,4-0,29,06,83,04,3-6,20,72,02,0
Næringer-9,21,110,5-3,2-0,7-2,812,69,26,85,6-9,8-1,32,43,6
Bolig-1,617,010,95,3-1,43,26,67,3-6,2-0,9-6,93,43,11,7
Offentlig forvaltning-5,31,1-1,811,84,50,26,42,67,57,50,01,30,4-0,1
Etterspørsel fra Fastlands-Norge21,22,53,72,31,92,03,13,12,02,2-4,74,63,42,6
Eksport0,6-0,81,7-1,83,44,31,11,7-0,21,5-4,14,25,13,7
Eksport av tradisjonelle varer3,3-0,1-0,21,33,16,9-8,61,72,04,9-7,34,36,35,0
Eksport av råolje og naturgass-6,9-5,60,5-5,52,72,14,95,1-4,8-4,37,46,53,42,2
Import8,43,92,95,02,01,92,71,91,95,2-13,04,35,94,4
Import av tradisjonelle varer9,24,62,21,81,92,8-0,23,83,25,7-5,01,13,52,9
Bruttonasjonalprodukt0,71,02,71,02,02,01,12,31,31,2-1,93,73,02,6
BNP Fastlands-Norge1,91,93,72,32,21,40,92,02,22,3-3,23,62,92,7
BNP Industri og bergverk2,11,72,03,32,8-4,6-4,20,00,83,2-4,93,75,02,4
Arbeidsmarked
Utførte timeverk i Fastlands-Norge0,21,71,70,41,40,70,60,31,81,8-3,02,01,50,8
Sysselsatte personer-0,31,42,01,11,00,50,31,21,61,6-2,00,41,41,2
Arbeidsstyrke0,61,31,51,20,71,50,2-0,21,41,0-0,1-0,10,90,9
Yrkesandel (nivå)71,771,571,471,270,771,070,469,770,270,570,169,970,370,7
Arbeidsledighetsrate (nivå)3,83,43,33,83,64,54,74,23,83,74,94,54,34,1
Priser og lønninger
Årslønn3,74,24,03,93,12,81,72,32,83,52,02,33,53,6
Konsumprisindeksen (KPI)2,51,20,82,12,02,13,61,82,72,21,52,92,12,3
KPI-JAE31,40,91,21,62,42,73,01,41,62,23,12,22,12,2
Eksportpris tradisjonelle varer4,55,8-1,92,73,42,04,05,25,90,3-2,41,93,32,6
Importpris tradisjonelle varer0,04,00,31,44,34,61,73,54,52,52,41,91,82,1
Boligpris8,28,06,84,02,76,17,05,01,42,53,23,92,73,1
Inntekter, renter og valuta
Husholdningenes disponible realinntekt2,84,34,44,02,35,4-1,62,01,53,22,01,81,82,2
Husholdningenes sparerate (nivå)3,75,86,97,27,79,86,96,65,98,015,19,77,46,6
Pengemarkedsrente (nivå)2,52,92,21,81,71,31,10,91,11,60,70,30,61,0
Utlånsrente, rammelån (nivå)43,43,63,94,03,93,22,62,62,73,02,51,92,22,5
Realrente etter skatt (nivå)0,11,32,10,80,80,1-1,60,1-0,70,20,4-0,5-0,3-0,1
Importveid kronekurs (44 land)5-3,7-2,4-1,22,25,310,51,8-0,80,12,96,5-1,50,00,0
NOK per euro (nivå)8,017,797,477,818,358,959,299,339,609,8510,6910,6710,6710,67
Utenriksøkonomi
Driftsbalansen (milliarder kr)6281346374317341250138152252145124113140147
Driftsbalansen i prosent av BNP10,812,412,610,310,88,04,54,67,14,13,63,13,63,6
Utlandet
Eksportmarkedsindikator11,16,11,11,94,85,33,95,63,82,6-15,810,07,74,4
Konsumpris euro-området1,62,72,51,40,40,20,21,51,81,20,30,81,51,9
Pengemarkedsrente, euro (nivå)0,81,40,60,20,20,0-0,3-0,3-0,3-0,4-0,6-0,6-0,30,0
Råoljepris i dollar (nivå)780111112109100534555726442434648
Råoljepris i kroner (nivå)7485622650639627431379452583564395388415434