Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Sesongjustert. Faste 2017-priser. Millioner kroner1
201820192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
1Tall fra og med 2018 er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
3Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1 500 2061 522 201382 274383 373382 436366 015326 437
¬ Konsum i husholdninger1 417 9811 437 353360 991361 958360 962345 420309 917
¬¬ Varekonsum640 205640 576162 259161 159160 675158 557166 529
¬¬ Tjenestekonsum701 524720 203179 695181 062182 432172 686143 334
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet122 364124 76531 02831 73230 51324 2701 141
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge-46 112-48 190-11 990-11 996-12 659-10 093-1 086
¬ Konsum i ideelle organisasjoner82 22484 84821 28221 41521 47420 59516 519
Konsum i offentlig forvaltning801 937815 871203 380204 547205 942205 541200 976
¬ Konsum i statsforvaltningen392 673399 26399 460100 223100 944101 05099 790
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt346 289351 49387 56888 25188 78089 05687 481
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar46 38547 77011 89211 97212 16311 99312 309
¬ Konsum i kommuneforvaltningen409 264416 608103 920104 324104 998104 491101 186
 
Bruttoinvestering i fast realkapital832 088883 233219 685225 157225 253213 797206 478
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)152 688172 28843 10743 63845 94443 56340 679
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)7633 0586588041 2241 89766
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)678 637707 887175 920180 716178 085168 338165 733
¬¬Næringer (bruttoinvestering)303 888320 83878 34181 58781 88777 32872 074
¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)5 9668 6822 2682 1492 3261 6051 475
¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)183 409186 83146 07147 17346 57545 97042 270
¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)44 19455 23713 13314 56014 65412 74211 517
¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)70 31870 08816 86917 70618 33217 01116 812
¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)187 929186 20547 16446 88945 10142 92643 323
¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)186 820200 84450 41552 24051 09748 08450 336
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander4164391081101099813
Lagerendring og statistiske avvik110 952102 39829 43925 63220 05424 82613 815
Bruttoinvestering i alt943 456986 070249 232250 900245 416238 721220 306
 
Innenlandsk sluttanvendelse3 245 5993 324 141834 885838 819833 794810 277747 719
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)2 980 7803 045 958761 573768 636766 462739 894693 146
Etterspørsel fra offentlig forvaltning988 7581 016 715253 795256 787257 039253 625251 312
 
Eksport i alt1 194 4831 211 827301 358296 703313 120310 239283 267
¬ Tradisjonelle varer (eksport)388 242407 109101 516101 395102 78499 92391 515
¬ Råolje og naturgass (eksport)437 789419 079102 43197 775114 102111 713112 312
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)10 99111 3164 4502 5311 4593 1881 410
¬ Tjenester (eksport)357 461374 32492 96195 00294 77595 41678 030
 
Samlet sluttanvendelse4 440 0824 535 9681 136 2431 135 5221 146 9141 120 5171 030 986
 
Import i alt1 102 2051 159 548292 302291 712290 339278 477232 036
¬ Tradisjonelle varer (import)652 116689 268175 135172 082169 423167 578154 407
¬ Råolje og naturgass (import)19 10120 9324 0915 9546 4005 9564 072
¬ Skip, plattformer og fly (import)35 73934 0299 9929 1398 2038 2688 906
¬ Tjenester (import)395 250415 319103 083104 538106 31396 67664 652
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi23 337 8773 376 420843 942843 810856 575842 040798 949
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi22 853 3682 919 673731 153735 582736 579720 328675 265
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart3484 509456 747112 789108 228119 996121 711123 685
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi2 473 9552 535 192635 211639 301640 020627 389586 803
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)1 847 5201 897 267476 182479 514479 395469 030435 720
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)217 915224 94757 20357 28357 27956 38852 594
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)330 307336 88884 82385 76384 61683 78982 790
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)1 299 2991 335 432334 156336 468337 500328 852300 336
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)626 435637 925159 029159 788160 625158 359151 083
Produktavgifter og -subsidier379 413384 48195 94296 28196 55992 93988 462