Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.1
201820192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
1Tall fra og med 2018 er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
3Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,22,32,41,92,01,52,3
¬ Konsum i husholdninger2,22,22,31,81,91,42,0
¬¬ Varekonsum2,81,41,80,50,1-1,80,1
¬¬ Tjenestekonsum1,92,82,82,83,14,03,9
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet0,93,02,33,05,12,67,0
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge3,02,22,42,01,62,31,1
¬ Konsum i ideelle organisasjoner2,83,43,63,73,63,18,1
Konsum i offentlig forvaltning3,13,02,83,32,83,66,7
¬ Konsum i statsforvaltningen3,12,92,92,92,33,37,5
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt3,03,02,82,82,73,58,1
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar4,22,63,83,7-1,02,43,3
¬ Konsum i kommuneforvaltningen3,13,12,63,83,43,95,9
 
Bruttoinvestering i fast realkapital2,32,52,92,52,32,74,1
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)0,53,04,34,42,65,98,2
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)11,01,3-35,013,216,4-4,819,2
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)2,72,42,62,12,21,93,0
¬¬Næringer (bruttoinvestering)2,32,32,31,92,42,23,6
¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)2,32,63,33,01,73,55,0
¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)2,32,22,11,72,42,03,5
¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)2,42,32,52,22,12,33,8
¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)2,42,42,32,02,72,33,4
¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)3,02,32,62,01,81,32,1
¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)3,12,73,12,52,11,93,0
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander3,03,83,93,83,75,817,6
Lagerendring og statistiske avvik2,3-2,6-8,4-1,2-3,66,6-95,6
Bruttoinvestering i alt2,32,02,02,31,93,44,2
 
Innenlandsk sluttanvendelse2,52,42,42,42,22,64,2
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)2,62,52,62,42,22,23,9
Etterspørsel fra offentlig forvaltning3,13,02,83,22,73,36,0
 
Eksport i alt13,6-4,8-3,8-9,9-6,5-7,1-14,9
¬ Tradisjonelle varer (eksport)5,90,30,5-1,01,02,9-3,3
¬ Råolje og naturgass (eksport)30,1-14,9-13,6-28,4-19,2-22,8-38,2
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)0,91,9-0,55,06,915,424,0
¬ Tjenester (eksport)2,45,45,16,95,64,62,6
 
Samlet sluttanvendelse5,50,30,6-1,3-0,3-0,1-1,2
 
Import i alt4,53,12,73,04,03,36,1
¬ Tradisjonelle varer (import)4,52,52,61,93,13,15,9
¬ Råolje og naturgass (import)28,7-1,7-3,1-7,41,0-9,4-35,0
¬ Skip, plattformer og fly (import)5,16,79,35,66,14,313,0
¬ Tjenester (import)3,34,02,94,85,34,18,2
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi25,8-0,6-0,1-2,8-1,8-1,2-3,3
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi21,92,22,32,31,62,83,3
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart328,8-13,2-12,1-25,7-17,0-21,4-39,5
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi1,62,42,62,81,93,03,5
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)1,32,22,62,31,52,51,2
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)-1,93,23,79,31,36,53,8
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)7,9-0,40,8-4,7-2,5-5,2-10,7
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)0,12,72,93,12,73,93,7
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)2,73,22,64,23,14,89,5
Produktavgifter og -subsidier3,40,30,5-0,60,00,92,4