Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Faste 2017-priser. Millioner kroner1
201820192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
1Tall fra og med 2018 er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1 500 2061 522 201380 034378 547397 407352 398328 028
¬ Konsum i husholdninger1 417 9811 437 353358 940359 201375 131330 671311 440
¬¬ Varekonsum640 205640 576161 532158 059170 991147 340168 007
¬¬ Tjenestekonsum701 524720 203177 714182 410183 472171 093143 372
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet122 364124 76532 53538 86527 68319 3161 197
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge-46 112-48 190-12 841-20 132-7 014-7 077-1 136
¬ Konsum i ideelle organisasjoner82 22484 84821 09419 34622 27621 72716 588
Konsum i offentlig forvaltning801 937815 871204 887204 137205 239205 168202 471
¬ Konsum i statsforvaltningen392 673399 26399 736100 212100 692101 053100 096
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt346 289351 49387 83988 23688 47689 12387 782
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar46 38547 77011 89711 97612 21611 93112 314
¬ Konsum i kommuneforvaltningen409 264416 608105 152103 925104 546104 115102 375
 
Bruttoinvestering i fast realkapital832 088883 233217 248225 477234 975206 381203 354
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)152 688172 28842 95344 41847 40541 56540 374
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)7633 0586788101 2171 87786
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)678 637707 887173 617180 249186 354162 939162 893
¬¬Næringer (bruttoinvestering)303 888320 83878 19480 68987 57472 67771 742
¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)5 9668 6822 3081 9692 4951 5741 516
¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)183 409186 83145 88846 18648 58645 15741 968
¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)44 19455 23712 72713 74817 04111 54411 099
¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)70 31870 08817 27018 78719 45214 40317 159
¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)187 929186 20546 97146 88345 67542 53443 100
¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)186 820200 84448 45252 67753 10547 72848 051
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander416439110951219915
Lagerendring og statistiske avvik110 952102 39815 41614 40723 80248 568807
Bruttoinvestering i alt943 456986 070232 773239 978258 899255 048204 176
 
Innenlandsk sluttanvendelse3 245 5993 324 141817 694822 662861 545812 614734 675
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)2 980 7803 045 958758 537762 933789 000720 505693 392
Etterspørsel fra offentlig forvaltning988 7581 016 715253 340256 814258 343252 896250 522
 
Eksport i alt1 194 4831 211 827297 502299 513315 822309 205281 009
¬ Tradisjonelle varer (eksport)388 242407 10999 50598 694106 02299 54891 356
¬ Råolje og naturgass (eksport)437 789419 07997 85593 526117 113119 794108 157
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)10 99111 3164 4502 5311 4593 1881 410
¬ Tjenester (eksport)357 461374 32495 692104 76291 22886 67680 087
 
Samlet sluttanvendelse4 440 0824 535 9681 115 1961 122 1751 177 3671 121 8191 015 684
 
Import i alt1 102 2051 159 548294 180297 112293 259268 211233 424
¬ Tradisjonelle varer (import)652 116689 268174 767169 080172 310166 735155 746
¬ Råolje og naturgass (import)19 10120 9324 3506 3136 6085 4133 816
¬ Skip, plattformer og fly (import)35 73934 0299 9929 1398 2038 2688 906
¬ Tjenester (import)395 250415 319105 071112 581106 13887 79564 957
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi23 337 8773 376 420821 016825 063884 108853 608782 261
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi22 853 3682 919 673712 167721 683758 853725 235663 394
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart484 509456 747108 849103 380125 255128 373118 867
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi2 473 9552 535 192616 917625 083659 150635 118574 996
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)1 847 5201 897 267457 383465 331498 067477 662423 396
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)217 915224 94755 90253 99758 31957 38452 122
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)330 307336 88874 47984 85191 46187 23073 573
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)1 299 2991 335 432327 002326 483348 287333 049297 700
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)626 435637 925159 534159 752161 083157 456151 601
Produktavgifter og -subsidier379 413384 48195 25096 60099 70390 11788 397