Tabell

Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivåtall og endringstall i 1 000, i prosent og i prosentpoeng
 Juli 20201Endring februar-juli2Endring februar-juni3
1Sesongjustert rene månedstall.
2Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for juli.
3Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for juni.
4Endringstallene for arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken er målt i prosentpoeng.
5Nav-tallene er inkludert permitterte.
Sysselsatte i alt2 681-66-61
Sysselsatte til stede på jobb i referanseuka2 28110-43
Utførte ukeverk (à 37,5 timer)2 032-13-35
Arbeidsledige1645731
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken45,82,01,1
Registrerte ledige (Nav)51377580
Registrerte ledige (Nav) + ordinære tiltaksdeltakere51537880