Tabell

Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
Hittil i årMånedstall
Juni 2019Juni 2020Endring i prosentJuni 2019Juni 202012-måneders endring
Total produksjon av elektrisk kraft67 03275 77513,09 47010 57211,6
Vannkraft62 70769 73111,28 8479 99613,0
Varmekraft1 6881 565-7,3270204-24,4
Vindkraft2 6374 47969,93533725,5
 
Import7 6323 335-56,396252-94,6
Eksport4 8179 57098,71 2101 71341,6
 
Bruttoforbruk av elektrisk kraft69 84769 541-0,49 2218 911-3,4
 
Pumpekraftforbruk833585-29,8418400-4,3
Beregnet tap i linjenettet4 1114 64713,058164811,6
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft64 90364 309-0,98 2227 863-4,4
 
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass4 1744 3013,1627592-5,6
 
Forbruk i kraftintensiv industri18 31918 6751,92 9912 950-1,4
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp1 7591 720-2,2286282-1,2
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer3 1303 62015,75165465,8
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro2 6342 437-7,5425349-17,9
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller10 79710 8980,91 7651 7730,5
 
Forbruk i alminnelig forsyning42 41041 332-2,54 6044 321-6,1