Tabell

Utvalgte tall. Millioner kroner.
Mai 2019Mai 2020
Banker
Utlån til husholdninger1 450 7501 483 452
Utlån til industrien75 67081 025
Innskudd fra husholdninger1 269 7301 393 230
Kredittforetak
Utlån til husholdninger1 628 3061 727 891
Utlån til industrien2 2222 468
Statlige låneinstitutt
Utlån til husholdninger247 130257 926
Utlån til industrien1 7661 697