Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 25 2020Endring i prosent
Uke 24 2020 - Uke 25 2020Uke 25 2019 - Uke 25 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks61,92-11,5-3,4
Frosen laks63,498,04,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 081-6,4-9,4
Frosen laks250-41,6-6,7