Tabell

Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner
SesongjustertKalenderjustert1Ujustert
Månedsendring3-månedsendring12-månedsendringMill. kr
April 2020 / Mars 2020Februar 2020 - April 2020 / November 2019 - Januar 2020April 2020 / April 2019April 2020
1Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
Utvinning, bergverk, industri og kraft-10,9-12,3-19,8109 472
Utvinning og utvinningstjenester-8,2-20,8-27,036 744
Bergverksdrift-8,32,012,51 194
Industri-10,0-3,5-8,764 281
Nærings-, drikkevare- og tob.ind.-7,70,9-5,818 748
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri-15,6-16,8-33,78 427
Metallindustri-10,92,7-3,46 106
Maskinindustri-8,4-12,8-10,43 940
Bygging av skip og oljeplattformer-35,9-4,21,14 194
Kraftforsyning-27,6-28,6-50,97 253