Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Kalenderjusterte serier. 2005=100123
April 202012-månedersendring
Februar 2020 / Februar 2019Mars 2020 / Mars 2019April 2020 / April 2019
1Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
Utvinning, bergverk, industri og kraft114,9-9,5-10,9-19,8
Hjemmemarked135,2-10,5-4,3-13,6
Eksportmarked99,3-9,1-17,2-25,3
 
Utvinning og utvinningstjenester94,6-9,2-24,6-27,0
Hjemmemarked276,313,2-3,8-1,3
Eksportmarked73,8-15,7-30,6-34,3
 
Industri og bergverksdrift140,60,34,2-8,4
Hjemmemarked136,40,17,2-3,3
Eksportmarked146,60,90,1-14,5
 
Bergverksdrift127,59,618,612,5
Hjemmemarked105,4-1,815,810,3
Eksportmarked168,442,223,115,3
 
Industri140,90,14,0-8,7
Hjemmemarked137,10,17,2-3,5
Eksportmarked146,20,4-0,2-15,0
 
Kraftforsyning72,5-43,3-33,4-50,9
Hjemmemarked73,7-43,2-33,9-50,9
Eksportmarked37,9-40,515,3-51,6
 
Etter varetype:
Innsatsvarer196,010,29,49,4
Hjemmemarked217,015,611,99,7
Eksportmarked170,21,25,59,0
 
Investeringsvarer138,1-6,512,6-3,1
Hjemmemarked141,0-7,416,310,2
Eksportmarked133,4-1,76,4-20,1
 
Konsumvarer156,63,33,8-8,8
Hjemmemarked138,5-1,01,2-16,7
Eksportmarked212,912,39,512,6
 
Energivarer68,9-21,4-34,0-44,0
Hjemmemarked67,2-32,8-38,1-49,8
Eksportmarked69,5-15,6-32,1-41,6