Tabell

Omsetning. Periodetall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=10012
3-måneders gjennomsnitt3-månedersendring i prosent
Februar 2020 - April 2020August 2019 - Oktober 2019 / Mai 2019 - Juli 2019November 2019 - Januar 2020 / August 2019 - Oktober 2019Februar 2020 - April 2020 / November 2019 - Januar 2020
1Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft130,2-1,35,2-12,3
Hjemmemarked153,62,50,3-10,4
Eksportmarked111,9-5,512,0-14,8
 
Utvinning og utvinningstjenester108,0-5,819,2-20,8
Hjemmemarked299,79,29,7-14,6
Eksportmarked86,1-11,024,6-23,4
 
Industri og bergverksdrift156,01,50,2-3,4
Hjemmemarked152,71,91,0-3,5
Eksportmarked160,10,7-0,1-4,1
 
Bergverksdrift136,5-5,27,32,0
Hjemmemarked120,1-7,10,8-0,5
Eksportmarked174,2-9,330,17,1
 
Industri156,31,60,0-3,5
Hjemmemarked153,42,01,1-3,6
Eksportmarked159,80,8-0,4-4,3
 
Kraftforsyning95,6-1,3-10,2-28,6
 
Etter varetype:
Innsatsvarer206,23,21,22,3
Hjemmemarked238,03,84,2-0,4
Eksportmarked169,21,4-0,95,9
 
Investeringsvarer156,47,6-0,5-5,6
Hjemmemarked159,05,61,5-6,9
Eksportmarked147,28,5-2,7-6,7
 
Konsumvarer174,20,9-0,2-1,5
Hjemmemarked155,6-0,4-0,7-3,8
Eksportmarked232,43,30,05,3
 
Energivarer85,6-8,515,9-28,0
Hjemmemarked88,22,2-0,6-32,2
Eksportmarked84,9-12,123,0-26,2