Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Sesongjusterte serier. 2005=10012
April 2020Månedsendring i prosent
Februar 2020 / Januar 2020Mars 2020 / Februar 2020April 2020 / Mars 2020
1Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
2Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft118,0-0,4-5,5-10,9
Hjemmemarked143,3-2,92,7-10,9
Eksportmarked99,70,3-12,5-9,5
 
Utvinning og utvinningstjenester93,6-0,7-20,6-8,2
Hjemmemarked281,1-3,0-12,4-2,6
Eksportmarked72,7-1,6-22,7-10,1
 
Industri og bergverksdrift146,7-1,23,0-10,0
Hjemmemarked146,1-4,86,4-9,1
Eksportmarked149,92,8-1,0-8,8
 
Bergverksdrift134,8-7,815,0-8,3
Hjemmemarked108,6-11,814,9-19,3
Eksportmarked173,115,0-1,90,0
 
Industri147,0-1,22,9-10,0
Hjemmemarked146,8-4,66,0-9,0
Eksportmarked149,12,9-0,9-9,3
 
Kraftforsyning78,36,77,7-27,6
 
Etter varetype:
Innsatsvarer206,71,5-0,60,6
Hjemmemarked235,0-2,7-1,9-0,9
Eksportmarked174,04,14,12,2
 
Investeringsvarer146,7-8,416,1-15,3
Hjemmemarked150,2-9,511,4-12,8
Eksportmarked129,5-5,615,0-22,4
 
Konsumvarer163,61,60,0-8,9
Hjemmemarked144,5-2,00,9-10,7
Eksportmarked233,59,0-0,91,1
 
Energivarer68,8-0,1-21,2-16,9
Hjemmemarked70,19,0-12,7-22,6
Eksportmarked68,2-1,9-24,5-15,0