Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Ujusterte serier. 2005=100123
April 202012-månedersendring
Februar 2020 / Februar 2019Mars 2020 / Mars 2019April 2020 / April 2019
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft114,6-6,6-9,7-19,8
Hjemmemarked134,6-8,3-3,3-13,6
Eksportmarked99,3-5,1-15,9-25,4
 
Utvinning og utvinningstjenester94,7-3,4-24,7-27,0
Hjemmemarked276,722,7-3,8-1,3
Eksportmarked73,9-9,7-30,6-34,3
 
Industri og bergverksdrift139,61,96,5-8,4
Hjemmemarked134,91,88,8-3,2
Eksportmarked146,61,93,6-14,5
 
Bergverksdrift129,916,321,712,6
Hjemmemarked107,21,718,010,3
Eksportmarked172,345,627,515,3
 
Industri139,81,66,4-8,7
Hjemmemarked135,51,98,6-3,4
Eksportmarked146,21,43,2-15,0
 
Kraftforsyning73,5-43,0-33,4-50,9
Hjemmemarked74,6-43,0-33,9-50,9
Eksportmarked38,5-39,015,2-51,6
 
Etter varetype:
Innsatsvarer194,210,912,39,4
Hjemmemarked214,418,414,49,7
Eksportmarked169,80,39,09,0
 
Investeringsvarer135,0-3,713,5-3,1
Hjemmemarked135,9-5,815,110,2
Eksportmarked133,40,710,6-20,1
 
Konsumvarer158,94,17,8-8,8
Hjemmemarked141,1-0,45,1-16,7
Eksportmarked213,314,213,712,7
 
Energivarer68,9-18,4-34,0-44,1
Hjemmemarked67,2-35,6-38,0-49,7
Eksportmarked69,6-9,9-32,1-41,7