Tabell

Omsetning. Månedstall, etter næring og varetype og etter marked. Ujusterte serier. Millioner kroner123
April 202012-månedersendring
Februar 2020 / Februar 2019Mars 2020 / Mars 2019April 2020 / April 2019
1Tallene kan revideres 2 ganger, men ikke senere enn 6 måneder etter første publisering.
2Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
3Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
Utvinning, bergverk, industri og kraft109 472-6,6-9,7-19,8
Hjemmemarked55 742-8,2-3,3-13,6
Eksportmarked53 731-5,1-15,9-25,4
 
Utvinning og utvinningstjenester36 744-3,4-24,7-27,0
Hjemmemarked11 00422,7-3,8-1,3
Eksportmarked25 740-9,7-30,6-34,3
 
Industri og bergverksdrift65 4751,96,5-8,4
Hjemmemarked37 6021,88,8-3,2
Eksportmarked27 8731,93,5-14,5
 
Bergverksdrift1 19416,321,712,5
Hjemmemarked6421,718,010,3
Eksportmarked55245,527,515,2
 
Industri64 2811,76,3-8,7
Hjemmemarked36 9601,98,7-3,5
Eksportmarked27 3211,43,2-14,9
 
Kraftforsyning7 253-43,0-33,4-50,9
Hjemmemarked7 135-43,0-33,9-50,9
Eksportmarked118-39,015,2-51,6
 
Etter varetype:
Innsatsvarer38 39810,985,59,4
Hjemmemarked23 23218,475,49,7
Eksportmarked15 1660,3-20,79,0
 
Investeringsvarer16 169-3,675,6-3,1
Hjemmemarked10 299-5,8110,010,2
Eksportmarked5 8690,6-61,4-20,1
 
Konsumvarer19 2834,257,9-8,8
Hjemmemarked12 893-0,45,1-16,7
Eksportmarked6 39014,1-89,112,7
 
Energivarer35 622-18,5-34,0-44,0
Hjemmemarked9 318-35,6-38,1-49,8
Eksportmarked26 304-9,8-32,1-41,7