Tabell

Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivå og endringstall i 1 000 og i prosent
 April 20201Endring februar-april2Endring fra januar til april 20203
1Sesongjustert månedstall.
2Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for april.
3Endring i sesongjusterte tall fra januar til april 2020.
4Endringstallene for arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken er målt i prosentpoeng.
5Nav-tallene er inkludert permitterte.
Sysselsatte i alt2 693,3-54,3-44,3
Sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka2 108,9-161,3-106,4
Utførte ukeverk (à 37,5 timer)1 875,2-169,7-152,5
Arbeidsledige110,43,01,7
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken43,90,10,1
Registrerte ledige (Nav)5266,5204,6204,1
Registrerte ledige (Nav) + ordinære tiltaksdeltakere5273,9199,1198,4