Tabell

Godstransport med lastebil
4. kvartal 2019Andel4. kvartal 2019 - 4. kvartal 20144. kvartal 2019 - 4. kvartal 2018
1Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.
2Tall fra og med 1. kvartal 2018 ble rettet 6. august 2019
3Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert.
Godstransport med norske lastebiler (mill.km)1496,6100,0-9,50,3
Nasjonal transport470,394,7-8,01,4
Internasjonal transport26,35,3-30,1-14,9
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonn)165,2100,0-12,0-7,3
Nasjonal transport (mill.tonn)64,098,2-12,2-7,2
Internasjonal transport (1000 tonn)1 193,21,80,0-4,3
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonnkm)15 360,5100,0-2,51,1
Nasjonal transport4 899,891,4-0,81,1
Internasjonal transport460,78,6-18,11,1
1. kvartal 2020Andel1. kvartal 2020 - 1. kvartal 20151. kvartal 2020 - 1. kvartal 2019
Godstransport over grensen (mill.tonn)23,5100,08,00,4
Norske lastebiler1,130,6-1,8-4,9
Danske, svenske, finske lastebiler1,131,0-15,1-2,6
Baltiske lastebiler0,515,3106,913,8
Polske lastebiler0,411,664,215,8
2018Andel2013 - 20182017 - 2018
Godstransport med utenlandske lastebiler til/fra og i Norge (mill.tonn)12,0100,013,6-8,8
Kjøring til/fra Norge5,243,5-8-8
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet5,546,046,3-7,3
Kabotasjekjøring i Norge31,310,612,9-16,7