Tabell

Nasjonal og internasjonal lastebiltransport i leie og egentransport. Transportytelser. Kvartal12
Kjøretøykilometer i alt (mill. km)Transportmengde (mill. tonn)Transportarbeid (mill. tonnkm)Tomkjøring (prosent)Gjennomsnittlig transportlengde pr. tonn (km)
1Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.
2Det er gjennomført flere endringer i lastebilundersøkelsen som til en viss grad påvirker sammenliknbarheten mellom kvartalene. I 3. kv. 2015 ble utvalgsplanen endret. I 1. kvartal 2016 ble nytt skjema tatt i bruk, samtidig som beregningsopplegget ble lagt om. Se mer om endringene i Om statistikken.
3Tallet for transportmengde for 2019 ble rettet 02. juni 2020
Nasjonal leie- og egentransport
20151 992,8265,818 570,024,769,9
20161 843,6264,018 515,428,170,1
20171 854,2250,718 730,828,874,7
20181 819,5249,718 865,830,075,6
20191 837,3239,419 389,428,181,0
 
1. kvartal 2018446,554,04 589,529,685,0
2. kvartal 2018441,860,94 305,231,070,6
3. kvartal 2018467,265,85 125,329,677,9
4. kvartal 2018464,069,04 845,730,470,2
1. kvartal 2019443,955,04 938,226,489,8
2. kvartal 2019433,959,64 663,328,778,2
3. kvartal 2019489,360,84 888,129,080,4
4. kvartal 2019470,364,04 899,828,176,6
 
Internasjonal leie- og egentransport
2015171,24,72 665,320,6567,0
2016152,24,92 435,422,4499,2
2017171,95,02 655,321,1533,5
2018154,55,42 481,026,2456,1
20193128,85,02 076,625,3414,0
 
1. kvartal 201842,71,7724,419,8430,5
2. kvartal 201837,41,3671,127,8502,0
3. kvartal 201843,41,2629,927,2540,3
4. kvartal 201830,91,3455,531,8363,2
1. kvartal 201933,41,3501,325,3378,5
2. kvartal 201940,51,3613,525,5471,7
3. kvartal 201928,61,2501,024,6430,4
4. kvartal 201926,31,2460,725,6375,6