Tabell

Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
Mars 2020 / Februar 2020Januar 2020 - Mars 2020 / Oktober 2019 - Desember 2019Mars 2020 / Mars 2019
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner3-0,90,31,3
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg10,63,710,9
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.1,20,63,1
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner-10,4-3,7-11,1
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr-6,7-2,7-2,4
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer-0,92,2-1,2
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.-18,1-6,9-12,7
47.7 Annen butikkhandel-23,0-6,6-19,0
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted21,36,729,1