Tabell

Detaljomsetning. 3-måneders volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100
3-måneders gjennomsnitt3-måneders endring i prosent
Januar 2020 - Mars 2020Juli 2019 - September 2019 / April 2019 - Juni 2019Oktober 2019 - Desember 2019 / Juli 2019 - September 2019Januar 2020 - Mars 2020 / Oktober 2019 - Desember 2019
1For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner1102,60,0-0,90,3
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg107,30,20,03,7
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.103,30,40,30,6
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner93,2-0,3-1,5-3,7
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr91,8-1,16,8-2,7
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer98,9-1,2-2,82,2
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.91,5-0,4-3,2-6,9
47.7 Annen butikkhandel93,80,0-0,7-6,6
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted156,13,3-0,76,7
 
47_ub Detaljhandel, unntatt motorvogner og bensinstasjoner103,70,1-0,90,8