Tabell

Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap. Millioner kroner
201620172018
Driftsinntekter (mill. kr)4 997 3775 415 9325 915 724
Salgsinntekter (mill. kr)4 633 5385 061 5085 541 855
 
Driftskostnader (mill. kr)4 620 3494 892 2255 300 486
Varekostnader (mill. kr)2 341 4362 587 6462 847 102
Lønnskostnader (mill. kr)872 285890 013940 948
Avskriving og nedskriving på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (mill. kr)317 376276 516270 396
 
Driftsresultat (mill. kr)377 028523 707615 238
 
Inntekt på investering i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet (mill. kr)94 620243 298289 305
Renteinntekt (mill. kr)65 69360 56559 448
Rentekostnad (mill. kr)142 423138 935140 337
Nedskriving av finansielle eiendeler (mill. kr)127 55381 38991 801
 
Resultat av finansielle poster (mill. kr)191 542406 947429 072
 
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kr)568 570930 6541 044 309
Skattekostnad (mill. kr)145 936244 016312 260
 
Årsresultat (mill. kr)416 107685 692727 503
 
Avsatt til utbytte (mill. kr)......
Antall foretak263 241275 605282 853