Tabell

Arbeidsløyse og sysselsetting for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal
Endring
Januar 20201Oktober 2019 - Januar 2020
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar107 000-1 000
I prosent av arbeidsstyrken3,80,0
 
Sysselsette personar2 737 0006 000
I prosent av befolkninga67,90,0