Tabell

Detaljomsetningsindeksen i verdi. Eksklusiv merverdiavgift. 2015=100
 Januar 2020Vekt januar 2020Endring i prosent
 Januar 2019-Januar 2020November 2018-Januar 2019 - November 2019-Januar 2020
47 Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner98,4100,02,41,3
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt101,540,43,01,5
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler102,137,83,31,6
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger87,64,27,74,8
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin86,12,810,05,2
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner104,410,51,9-0,4
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger92,71,15,75,3
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger93,317,02,60,4
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer94,10,82,4-2,4
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer71,34,00,3-3,8
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater111,03,85,54,7
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler103,96,61,80,1
47.591 Butikkhandel med møbler108,44,62,6-0,2
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger72,94,0-13,4-5,7
47.61 Butikkhandel med bøker84,00,82,3-1,8
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr75,92,4-23,3-11,9
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger92,417,02,21,8
47.71 Butikkhandel med klær84,76,0-0,8-2,1
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer68,50,8-10,9-1,1
47.721 Butikkhandel med skotøy63,10,6-14,5-2,5
47.73 Butikkhandel med apotekvarer113,94,94,32,9
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler90,71,16,27,6
47.761 Butikkhandel med blomster og planter59,90,98,710,3
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger110,12,27,75,1
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted151,05,96,76,9
47.91 Postordrehandel og handel via Internett155,65,77,16,8