Tabell

Detaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, kalenderjustert. 2015=100
Januar 202012-måneders endring i prosent
November 2019 / November 2018Desember 2019 / Desember 2018Januar 2020 / Januar 2019
1For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner192,50,7-0,7-1,7
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg95,60,90,4-0,2
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.78,23,22,72,8
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner91,5-0,1-3,5-3,4
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr91,011,92,87,1
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer86,3-0,9-4,0-3,8
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.73,6-2,2-7,2-15,7
47.7 Annen butikkhandel90,43,1-2,7-1,4
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted145,5-2,020,04,2
 
47_ub Detaljhandel, unntatt motorvogner og bensinstasjoner92,60,8-0,5-1,5