Tabell

Detaljomsetning. 3-måneders volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100
3-måneders gjennomsnitt3-måneders endring i prosent
November 2019 - Januar 2020Mai 2019 - Juli 2019 / Februar 2019 - April 2019August 2019 - Oktober 2019 / Mai 2019 - Juli 2019November 2019 - Januar 2020 / August 2019 - Oktober 2019
1For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner1102,00,00,1-0,9
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg103,5-1,10,60,1
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.103,11,20,20,8
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner96,7-0,91,2-1,9
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr94,71,11,25,1
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer96,6-0,3-1,3-2,2
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.92,86,0-2,0-7,8
47.7 Annen butikkhandel100,4-0,50,3-0,5
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted146,94,90,60,8
 
47_ub Detaljhandel, unntatt motorvogner og bensinstasjoner102,60,10,0-0,8