Tabell

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
Januar 2020Januar 2019Endring i prosent
Januar 2019 - Januar 2020
1Bensin blyfri 95 oktan
2Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen. Prisene inkl. skatter og avgfiter.
3Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt560602-7,0
Bilbensin7376-3,9
Autodiesel3224239-6,3
 
Autodiesel, pris15,4014,526,1
Bilbensin, pris15,9214,916,8