Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 4 2020Endring i prosent
Uke 3 2020 - Uke 4 2020Uke 4 2019 - Uke 4 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks75,53-1,124,2
Frosen laks60,716,26,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 034-8,4-8,0
Frosen laks273-26,815,7