Tabell

Arbeidsløyse og sysselsetting for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal
Endring
November 20191August 2019 - November 2019
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar113 0007 000
I prosent av arbeidsstyrken4,00,2
 
Sysselsette personar2 733 000-12 000
I prosent av befolkninga67,9-0,4