Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 1 2020Endring i prosent
Uke 52 2019 - Uke 1 2020Uke 1 2019 - Uke 1 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks78,201,51,0
Frosen laks54,68-2,0-3,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks11 24929,1210,1
Frosen laks81-12,9305,0