Tabell

Årlige utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
20162017201820192020
Utvinning og rørtransport164 492148 809151 831177 5420
Utvinning av råolje og naturgass i alt163 275146 645149 643176 8270
Leting og konseptstudier23 02321 79925 45027 7570
Feltutbygging55 21452 78761 96377 6670
Varer33 93629 09229 87335 6510
Tjenester12 92115 53924 48930 0900
Produksjonsboring8 3588 1567 60111 9260
Felt i drift67 60361 92155 94865 4200
Varer3 8813 5612 8584 1240
Tjenester15 06314 07611 05514 7960
Produksjonsboring48 65944 28442 03546 5000
Landvirksomhet8 3284 9201 9702 0530
Nedstengning og fjerning9 1075 2174 3123 9300
Rørtransport1 2172 1642 1887150