Tabell

Kvartalsvise utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
Utvinning og rørtransport43 30438 19144 32545 61649 410
Utvinning av råolje og naturgass42 68238 02744 06745 46049 273
Leting og konseptstudier8 1506 7726 7396 8837 363
Undersøkelsesboring4 3183 9734 0994 5034 083
Generelle undersøkelser1 7698691 1668961 299
Feltevaluering/feltutvikling761524482460802
Administrasjon og andre kostnader1 1961 079914914931
Konseptstudier10632678111248
Feltutbygging18 25116 88618 20720 74421 831
Varer, feltutbygging8 5917 4388 7309 9159 568
Tjenester, feltutbygging7 1857 9207 6757 5936 902
Produksjonsboring, feltutbygging2 4751 5281 8013 2365 361
Felt i drift15 20013 21717 07016 73718 396
Varer, felt i drift8708521 2776071 388
Tjenester, felt i drift3 2332 4134 6183 5064 259
Produksjonsboring, felt i drift11 0979 95211 17612 62412 748
Landvirksomhet647513486370684
Nedstengning og fjerning4346391 565727999
Rørtransport623164259155137