Tabell

Utførte investeringer foregånde år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Utførte investeringerAntatte investeringerUtførte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201820192019 / 20182019 / 2019
1. kvartal året etter4. kvartal samme år1. kvartal året etterDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for utførte investeringer, rapportert i 1. kvartal året etter.
3Endring fra antatte investeringer rapportert i 4. kvartal og utførte investeringer rapportert i 1. kvartal året etter, for samme år.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft217 401256 770249 66132 26015-7 109-3
 
Utvinning og rørtransport151 831182 929177 54225 71117-5 387-3
Utvinning av råolje og naturgass149 643182 214176 82727 18418-5 387-3
Rørtransport2 188715715-1 473-6700
 
Industri og bergverksdrift25 58933 90233 1567 56730-746-2
Bergverksdrift1 2781 8431 999721561568
Industri24 31232 05931 1576 84528-902-3
Nærings-, drikkevare- og tob.ind6 1698 1297 8131 64427-316-4
Næringsmiddelindustri5 6517 5617 2521 60128-309-4
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.180215223432484
Trelast- og trevareindustri1 3041 2171 302-20857
Papir- og papirvareindustri7501 4061 4096598830
Trykking, grafisk industri195176181-14-753
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri5 6348 0688 1992 565461312
Kjemiske råvarer3 5683 9693 8983309-71-2
Gummi, plast, mineralsk industri mv.2 2181 8141 687-531-24-127-7
Metallindustri3 3224 4714 5301 20836591
Ikke-jernholdige metaller2 6763 8053 8561 18044511
Metallvareindustri83692398915318667
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri62172277014924487
Maskinindustri983984964-19-2-20-2
Bygging av skip og oljeplattformer61961169273128113
Annen verkstedsindustri382378369-13-3-9-2
Maskinreparasjon og -installasjon8002 4331 57677697-857-35
Møbelindustri og annen industri29851145215452-59-12
 
Kraftforsyning39 98139 93938 963-1 018-3-976-2
Produksjon av elektrisitet15 46918 85918 2672 79818-592-3
Overf. og distribusjon av elektrisitet23 48319 81719 474-4 009-17-343-2
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 0291 2631 22219319-41-3
 
Etter varetype:
Innsatsvarer14 89317 43817 6712 778192331
Investeringsvarer3 4185 2184 4491 03130-769-15
Konsumvarer6 3238 3998 0421 71927-357-4
Varige konsumvarer2343173026829-15-5
Ikke-varige konsumvarer6 0898 0827 7401 65127-342-4
Energivarer192 767225 715219 49926 73214-6 216-3