Tabell

Arbeidsløyse og sysselsetting for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal
Endring
Oktober 20191Juli 2019 - Oktober 2019
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar108 0000
I prosent av arbeidsstyrken3,80,0
 
Sysselsette personar2 731 0001 000
I prosent av befolkninga67,9-0,1