Tabell

Inntektsregnskap for husholdningene til personer med og uten lavinntekt (EU60), etter alder. Gjennomsnitt og andel av samlet inntekt. 2017. Prosent
 Ikke lavinntektLavinntekt
 60-61 år62-66 år67-79 år80 år og over60-61 år62-66 år67-79 år80 år og over
1Negative kapitalinntekter satt til 0
Yrkesinntekt7254209332241
Kapitalinntekter188975432
Overføringer2138728462749497
Herav utvalgte:        
Ytelser fra folketrygden1324546545578190
Herav utvalgte:        
Arbeidsavklaringspenger21107410
Alderspensjon31351634137790
Uføretrygd81031333830
Tjenestepensjoner3715182464
Bostøtte00002211
Sosialhjelp00005410
Samlet inntekt100100100100100100100100
Antall personer115 314268 088520 449162 5267 76016 73236 93641 935