Tabell

Arbeidsløyse og sysselsetting for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal
Endring
September 20191Juni 2019 - September 2019
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar110 0008 000
I prosent av arbeidsstyrken3,90,3
 
Sysselsette personar2 736 00012 000
I prosent av befolkninga68,10,2