Tabell

Investeringer. Registrert i 4. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 4. kvartal samme år
2019 / 201820182019
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft15,9221 546256 770
Utvinning og rørtransport17,7155 457182 929
Industri35,323 68632 059
Bergverksdrift42,61 2921 843
Kraftforsyning-2,941 11239 939
Antatte investeringer registrert i 4. kvartal året før
2020 / 201920192020
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft1,2240 978243 807
Utvinning og rørtransport4,2175 251182 639
Industri-8,026 60924 479
Bergverksdrift111,27061 491
Kraftforsyning-8,438 41235 198