Tabell

Investeringer etter kostnadsart og registreringstidspunkt. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
20192020
Antatte investeringer februar året førAntatte investeringer mai året førAntatte investeringer august året førAntatte investeringer november året førAntatte investeringer februar samme årAntatte investeringer mai samme årAntatte investeringer august samme årAntatte investeringer november samme årPåløpte investeringerAntatte investeringer februar året førAntatte investeringer mai året førAntatte investeringer august året førAntatte investeringer november året førAntatte investeringer februar samme år
Utvinning og rørtransport145 403155 509165 100175 251172 711183 738181 729182 9290158 463172 380174 049182 6390
Utvinning av råolje og naturgass i alt144 776154 959164 465174 476171 947183 058180 922182 2140158 069171 986173 438182 0280
Leting og konseptstudier19 90633 32831 15430 07426 42727 40128 54928 386029 55737 19832 28630 1000
Feltutbygging57 01661 29166 60074 16875 64880 00578 58480 628053 79159 93463 67673 9110
Varer24 65525 96227 11334 19735 53236 15335 80037 045028 12525 53227 25131 1990
Tjenester23 81224 52927 44227 88127 04130 48830 18531 185010 42213 66514 71920 7800
Produksjonsboring8 54810 80012 04512 08913 07513 36412 59912 399015 24420 73721 70621 9320
Felt i drift60 42253 57959 08461 44661 03167 55266 59766 267064 55363 68566 29767 0850
Varer5 8524 0895 4756 2646 6026 4885 2394 477012 4359 2854 0966 0560
Tjenester12 0569 79111 09510 2439 13912 88815 45414 94509 36911 32614 27014 0110
Produksjonsboring42 51439 69942 51444 93945 29048 17645 90446 845042 74943 07347 93147 0180
Landvirksomhet1 7101 2371 5361 7992 0031 8931 9042 03601 7482 0921 9892 1820
Nedstengning og fjerning5 7225 5256 0916 9886 8376 2085 2884 89608 4209 0789 1908 7490
Rørtransport62755063677576468080771503943936116110