Tabell

Antatte investeringer for neste år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201920202020 / 20192020 / 2020
4. kvartal året før3. kvartal året før4. kvartal året førDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for antatte investeringer neste år, rapportert i 4. kvartal året før.
3Endring for antatte investeringer i neste år, rapportert i 3. kvartal året før og 4. kvartal året før.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft240 978229 796243 8072 829114 0116
 
Utvinning og rørtransport175 251174 049182 6397 38848 5905
Utvinning av råolje og naturgass174 476173 438182 0287 55248 5905
Rørtransport775611611-164-2100
 
Industri og bergverksdrift27 31522 59225 970-1 345-53 37815
Bergverksdrift7061 2361 49178511125521
Industri26 60921 35724 479-2 130-83 12215
Nærings-, drikkevare- og tob.ind5 3916 1296 6211 230234928
Næringsmiddelindustri4 9875 8956 4201 433295259
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.163131141-22-13108
Trelast- og trevareindustri1 327546910-417-3136467
Papir- og papirvareindustri1 348243599-749-56356147
Trykking, grafisk industri13755105-32-235091
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri7 5874 9775 312-2 275-303357
Kjemiske råvarer3 7922 8603 245-547-1438513
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 6491 7651 746976-19-1
Metallindustri4 8403 5373 842-998-213059
Ikke-jernholdige metaller4 1453 2963 231-914-22-65-2
Metallvareindustri9367801 0841481630439
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri578566607295417
Maskinindustri1 0251 0291 7447197071569
Bygging av skip og oljeplattformer27127430837143412
Annen verkstedsindustri460316325-135-2993
Maskinreparasjon og -installasjon5386779013636722433
Møbelindustri og annen industri358332235-123-34-97-29
 
Kraftforsyning38 41233 15535 198-3 214-82 0436
Produksjon av elektrisitet17 62214 67415 575-2 047-129016
Overf. og distribusjon av elektrisitet19 43017 38118 132-1 298-77514
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 3601 1001 4921321039236
 
Etter varetype:
Innsatsvarer16 00412 08413 594-2 410-151 51012
Investeringsvarer2 9932 7323 945952321 21344
Konsumvarer6 1127 0537 4191 307213665
Varige konsumvarer285323236-49-17-87-27
Ikke-varige konsumvarer5 8276 7307 1831 356234537
Energivarer215 869207 928218 8502 981110 9225