Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 46 2019Endring i prosent
Uke 45 2019 - Uke 46 2019Uke 46 2018 - Uke 46 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks58,637,64,9
Frosen laks55,34-6,1-8,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks20 5636,05,6
Frosen laks54843,19,6