Tabell

Sal og prisar på petroleumsprodukt. Millioner liter og kroner. Førebelse tal12
September 2019September 2018Endring i prosent
September 2018 - September 2019
1Bensin blyfri 95 oktan
2Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen. Prisene inkl. skatter og avgfiter.
3Avgiftspliktig diesel
 
Samla sal av petroleumsprodukt7146903,5
Bilbensin8588-3,4
Autodiesel32472460,4
 
Autodiesel, pris14,7915,13-2,2
Bilbensin, pris15,6115,97-2,3