Tabell

Prisindeks for brukte boliger (endring i prosent)1
 Sesongjustert. 1. kvartal 2019 - 2. kvartal 20192. kvartal 2018 - 2. kvartal 2019
1Revidert 7. oktober 2019.
Hele landet1,02,0
   
Oslo med Bærum1,52,7
Stavanger0,91,7
Bergen0,11,1
Trondheim-1,4-0,4
   
Akershus utenom Bærum1,72,4
Sør-Østlandet0,62,8
Hedmark og Oppland0,63,1
Agder og Rogaland utenom Stavanger0,91,3
Vestlandet utenom Bergen1,40,1
Trøndelag utenom Trondheim2,2-0,2
Nord-Norge-1,33,1