Tabell

Drepte og hardt skadde1
2018Snitt siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
1Hardt skadde er summen av alvorlig og meget alvorlig skadde.
I alt108602123658
Menn8241892437
Kvinner2618430221
Trafikanter
Bilførere6221558222
Bilpassasjerer8821695
Motorsyklister og mopedister1614821149
Gående, syklende og akende2014123174
Andre trafikanter216518
Alder
0-15 år131335
16-24 år1711822123
25-44 år2215027177
45-64 år3719738205
65 år eller eldre3110633118
Uoppgitt alder0001