Tabell

Alder på drepte og skadde1
2018
DrepteSkadde i altHardt skadd
I altMennKvinnerI altMennKvinnerI altMennKvinner
1Hardt skadde er summen av alvorlig og meget alvorlig skadde.
Alder
I alt10882264 9413 0281 913602418184
0-5 år110482820624
6-15 år00025313811525169
16-17 år32132520611940319
18-19 år55036422214223149
20-24 år990495318177554312
25-34 år871804524280766115
35-44 år14122679427252744925
45-54 år191637464592871077829
55-64 år18126535322213906822
65-74 år1055399211188602931
75-84 år1511419610492372215
85 år eller eldre624684127954
Uoppgitt alder00029281000